Regio Rivierenland

Gelderse verbeteragenda Jeugdbescherming

Een belangrijke rode draad in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming is de verstevigde verbinding tussen jeugdbeschermers en de lokale team-medewerkers. De betrokkenheid van een lokaal team-medewerker bij een kind en gezin met een beschermingsmaatregel is immers van grote waarde. Daarom vormt deze verbinding een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe aanmeldroute.

Een onderdeel van de vereenvoudiging van het aanmeldproces Jeugdhulp is de aanmeldroute. Een aanmeldroute beschrijft welke route de jeugdbeschermer moet bewandelen om te komen tot de inzet van passende en tijdige jeugdhulp. Die routes zijn tot op heden divers en talrijk en zijn in Gelderland teruggebracht naar twee aanmeldroutes jeugdhulp.  Alle gemeenten binnen de jeugdhulpregio gezamenlijk hebben gekozen voor één van de twee aanmeldroutes. De aanmeldroute bevat zes stappen waarin per stap is uitgeschreven, van wie op welk moment een actie wordt verwacht.

Het nieuwe aanmeldformulier voor jeugdbeschermers en lokaal teammedewerkers bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt een inhoudelijke beschrijving gegeven van de casus, zonder persoonsspecifieke gegevens. In deel 2 zijn deze persoonsspecifieke gegevens wel opgenomen. Wanneer het breed delen van persoon specifieke gegevens niet gerechtvaardigd is, wordt alleen deel 1 verzonden.

Jeugdbeschermers vullen het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp in op het moment dat zij jeugdhulp voor kinderen en hun gezinnen nodig hebben. Ook lokaal team medewerkers, als verwijzers van jeugdhulp, gaan dit aanmeldformulier jeugdhulp gebruiken.