Keurmerk

KEURMERKEN IN DE PRAKTIJK

Keurmerken en toepasbaarheid

Ons gezinshuis is als vrijgevestigd gezinshuis betrokken geweest bij de ontwikkeling van Keurmerk Gezinshuizen. Wij zijn trots dat QuoVadis als eerste gezinshuis gecertificeerd was in 2013.

Het Keurmerk Gezinshuizen is een belangrijk hulpmiddel om continue en systematische aandacht voor kwaliteit binnen gezinsvormen te versterken.

Essentieel aspect van het kwaliteitssyteem is dat 'externe ogen' meekijken of de kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie gegarandeerd zijn.

Medio 2017 was de organisatie van QuoVadis te groot geworden om nog alleen met keurmerk gezinshuizen te kunnen werken, mede omdat we met meerdere locaties werken en deze niet separaat gecertificeerd konden worden is er besloten om de gehele organisatie ISO 9001 te certificeren. We hebben met behulp van Qarebase een nieuw handboek gemaakt en dit handboek is in 2018 gecertificeerd door KIWA. Jaarlijks krijgt de organisatie een audit om te kijken of we doen wat we zeggen te doen. Hiermee blijft de organisatie in beweging en scherp op het leveren van kwaliteit. Ook in 2024 is de Audit weer met positieve uitkomst behaald!