Keurmerken en toepasbaarheid

keurmerk_gezinshuis

Ons gezinshuis is als vrijgevestigd gezinshuis betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit keurmerk. Wij zijn trots dat QouVadis als eerste gezinshuis gecertificeerd is in 2013.

Het Keurmerk Gezinshuizen is een belangrijk hulpmiddel om continue en systematische aandacht voor kwaliteit binnen gezinsvormen te versterken.

Essentieel aspect van het kwaliteitssyteem is dat 'externe ogen' meekijken of de kwaliteit en veiligheid binnen de gezinsvorm gegarandeerd zijn.

Maar bijvoorbeeld ook of de jongeren en hun biologische ouders -
waar mogelijk - zeggenschap hebben in belangrijke keuzes in het leven
van de jongere.

Het kwaliteitssyteem is toepasbaar gemaakt voor alle zorgsectoren:
AWBZ,Jeugdzorg, GGZ, PGB's, LVG.

Tevens is het toepasbaar in alle organisatievormen die een gezinshuis kent:
loondienst, franchise, vrijgevestigd.

Om het keurmerk te implementeren wordt een nieuwe keurmerkorganisatie Gezinshuizen opgebouwd. Voor het beheer van het keurmerk en voor de verdere ontwikkeling van het keurmerkinstrumentarium wordt een Coördinator Keurmerk Gezinshuizen aangesteld.

Keurmerk Gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen streeft kwalitatieve zorg na voor de kinderen en jongeren die worden opgevangen in een gezinshuis. Door de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinsgezinshuis te stimuleren en te versterken.

Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Toepasbaarheid

Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor alle zorgsectoren: jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG. Het Keurmerk is tevens toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier.

Het keurmerk in de praktijk

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het KeurmerkInstituut.

Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

Ontwikkeling Keurmerk

Het keurmerk streeft er naar zo actueel en praktijkgericht mogelijk te zijn. Daarom is de Adviescommissie Keurmerk Gezinshuizen opgericht; een onafhankelijke commissie die de taak heeft om te adviseren over de werking en verdere ontwikkeling van het Keurmerk.

(bron: Rudolphstichting)