Klachtenprocedure

Een zorginstelling moet een klachtenregeling en een klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter hebben. Een klachtencommissie past hoor en wederhoor toe en doet vervolgens uitspraak over een klacht door deze niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond te verklaren. De commissie kan ook aanbevelingen doen om de zorg te verbeteren. Als er sprake is van een ernstige klacht en de zorgaanbieder neemt onvoldoende maatregelen dan moet de klachtencommissie dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook stuurt de klachtencommissie zijn jaarverslag aan de Inspectie. De Inspectie is verder belast met het toezicht op de naleving van deze wet.

Gezinshuis QuoVadis heeft haar klachtenprocedure onder gebracht bij Stichting Kleinschalige Zorg. Bij opname in het gezinshuis krijgen jongeren / ouders / voogden een brochure over hoe klachten behandeld worden.

  • Een klacht wordt eerst door Gezinshuisouders behandeld, indien dit niet naar tevredenheid opgelost kan worden:
  • Vertrouwenspersoon stichting Kleinschalige Zorg- Deze probeert met zijn deskundigheid de klacht op een bevredigende manier op te lossen.
  • Onafhankelijke externe klachtencommissie - Als er geen goede oplossing gevonden is kan de stap naar deze klachtencommissie gemaakt worden, deze commissie doet een bindende uitspraak.