Over Ons

WOONZORG JONGEREN

Wie zijn we en wat doen we?

Quovadis Zorggroep is in 2006 opgericht door Derk en Monique Nijkamp. Deze naam hebben wij gekozen om dit in het Latijns staat voor, 'waar gaat gij heen'. Wij vinden dit een mooie benaming gezien dit betrekking heeft op onze jongeren. Beide zijn wij afkomstig uit de jeugdhulpverlening/psychiatrie. Inmiddels bestaat ons team uit 6 professionals en bieden wij HBO studenten graag een stageplaats aan binnen onze organisatie.

Wij zijn gestart als gezinshuis (het Voorhuis) om jongeren die dit nodig hebben een veilig thuis te geven. Inmiddels is deze gegroeid toch een 3 kleinschalige verblijfsgroepen. Na jaren in Velddriel gewerkt te hebben is Quovadis inmiddels neergestreken in het kleine dorpje Bruchem bij Zaltbommel/Den Bosch, hier wonen de jongeren in een verbouwde T boerderij met weiland, paardenstal, kippen en 4 mooie kune kune varkens.

Aanbod

Wij bieden binnen ‘Het Voorhuis’ plek aan maximaal 4 jongeren vanaf 14 jaar, die door omstandigheden niet thuis of in een instelling kunnen verblijven. Wij bieden een warme, huiselijke en veilige woonplek met een pedagogisch, motiverend klimaat passend bij de levensfase van de jongere. Iedere jongere krijgt de individuele ondersteuning die hij/zij nodig heeft.

Binnen ‘Het Voorhuis’ wordt er uitgegaan van zo gewoon mogelijke leefomstandigheden, gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. Wij zien iedere jongere in ons huis als individu, met eigen behoefte en eigen talenten. In het Voorhuis wordt overzicht en voorspelbaarheid van de omgeving gecreëerd door structurering, duidelijke kaders en (huis)regels. Tijdens een verblijf ligt de aandacht op het aanleren en bekrachtigen van adequaat gedrag in plaats op het afleren van ongewenst gedrag.

Naast ‘Het Voorhuis’ bieden wij ook in twee fasen het werken naar zelfstandigheid aan voor jongeren vanaf 16 jaar. In Bruchem (De Deel) krijgen jongeren nog intensieve begeleiding om de stap te maken naar zelfstandigheid. In onze stadswoning (Het Centrum) in Zaltbommel wonen jongeren die bezig zijn met de laatste stappen voordat zij geheel zelfstandig gaan wonen. De actuele wachttijden voor plaatsing en intake zijn te zien via: beschikbaarheidswijzer

Methodiek

Er wordt veel gewerkt met de GORDON (communicatie) Methodiek, actief luisteren naar de jongere, ik- boodschappen geven en conflicten oplossen in plaats van uit de weg gaan. Daarnaast hanteren wij de methodiek, ervaringsleren en het taakvaardigheidsmodel om sociale competenties te vergroten. Er is sprake van een respectvolle en passende omgangsstijl vanuit het kennen en respecteren van de sociale voorgeschiedenis van de cliënt.

Een gezond dag en nachtritme, dagbesteding / school en vrije tijd staan centraal tijdens het verblijf. We besteden veel tijd en aandacht aan de toekomst. Wat zijn de mogelijkheden van de jongere, kan hij betaald werken, kan hij zelfstandig wonen? Aan de hand van de mogelijkheden van de jongere, werken we op een tempo wat de jongere aankan/aangeeft, samen toe naar een reëel toekomstperspectief.

Om doelen te behalen, werken wij met een cliëntvolgsysteem, Qurentis. Als een jongere bij ons komt wonen dan hebben wij een observatieperiode van drie maanden. Daarna wordt er een cliënt ontwikkelingsplan geschreven en worden er doelen geformuleerd.

Met de doelen gaan we aan de slag en ieder half jaar worden de doelen geëvalueerd aan de hand van een cliënt ontwikkelingsplan. De ontwikkelingsplannen worden doorgesproken en geëvalueerd met de jongere zelf en andere betrokkenen zoals (pleeg)ouders/voogden. Wanneer een jongere 18 jaar is, wordt er aan hem/haar gevraagd wat zijn/haar wensen zijn met betrekking tot de aanwezigen.

Om jongeren zoveel mogelijk verbonden te laten zijn en blijven met hun systeem, pleiten wij ervoor dat jongeren die in het gezinshuis wonen 2 weekenden in de maand naar huis of naar iemand uit hun netwerk gaan.

Wij ervaren goede en open samenwerking en communicatie met (pleeg)ouders/voogden, casemanagers, instellingen en andere verwanten, als zeer belangrijk.

De doelgroep

Quovadis Zorggroep biedt opvang voor maximaal 14 jongeren vanaf 14 jaar, met een jeugdzorg indicatie, die door omstandigheden niet thuis of in een instelling kunnen verblijven. Er zijn binnen ons gezinshuis een aantal contra-indicaties gesteld zoals:

  • Automutilatie
  • Suïcidaal gedrag
  • Drugsgebruik
  • Agressie
  • Reactieve hechtingsstoornis

Daarnaast hechten wij er belang aan dat een jongere gemotiveerd is om bij ons te komen wonen, dus zonder dwang.

De taken rondom begeleiding tot huishoudelijke zaken, worden gezamenlijk uitgevoerd. Wij worden extern ondersteund door een psychologe, intervisie en supervisie.

Onze organisatie is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het “Keurmerk gezinshuizen”. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorg controleerbaar en continu verbeterbaar is. Door de groei die onze organisatie heeft doorgemaakt was keurmerk gezinshuizen niet meer afdoende en zijn wij overgestapt naar een ISO 9001 certificering voor de hele organisatie.