Zelfstandigheidstraining Velddriel

De zelfstandigheidstraining in Velddriel is een woning waar maximaal 4 jongeren kunnen wonen.

In Velddriel wonen jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Ze zijn nog niet zover dat ze op eigen benen kunnen staan en hebben (op een aantal punten) nog begeleiding nodig. Of misschien hebben ze wel problemen waar ze alleen niet uitkomen.

Bij zelfstandigheidstraining in Velddriel leven de jongeren op een stabiele en rustige woonplek. Wij begeleiden hen bij het oplossen van problemen en we maken een plan om de jongeren de dingen te leren, die zij willen en nodig hebben. De jongeren hebben allemaal 1 of meerdere eigen kamers. In het huis zijn twee badkamers en twee keukens.

De jongeren gaan naar school of hebben werk, zijn lid van een sportclub en ontvangen vrienden. Bovendien leren ze allerlei dagelijkse taken, zoals eten koken en boodschappen doen, omgang met financiële zaken en een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden. Kortom we helpen de jongeren zelfstandig te worden.

Door de gestructureerde omgeving en begeleiding is de zelfstandigheidstraining in Velddriel zeer geschikt voor jongeren met een autistisch spectrum stoornis. Jongeren die in het gezinshuis gewoond hebben kunnen met voorrang doorstromen naar Velddriel. Iedere jongere krijgt een persoonlijk begeleider en er wordt gewerkt met een zorg en ondersteuningsplan. Twee keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld. Er is 24/7 iemand op afroep beschikbaar/ bereikbaar voor de jongeren.

Indicatie:

via Gemeente.

Contra-indicaties:
 • Drugsgebruik
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Automutilatie
 • Suïcidale gedachten
 • Agressie
Doelgroepen:
 • Jongeren met een psychische beperking, zoals ADD, ADHD, autisme en hechtingsproblematiek
 • Jongeren uit Jeugdhulpverlening
 • Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.

Zelfstandigheidstraining Zaltbommel 

De zelfstandigheidstraining in Zaltbommel is een eengezinswoning in een rustige wijk waar vier jongeren kunnen wonen.

Indicatie:

via Gemeente.

Contra-indicaties:
 • Drugsgebruik
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Automutilatie
 • Suïcidale gedachten
 • Agressie
Doelgroepen:
 • Jongeren met een psychische beperking, zoals ADD, ADHD, autisme en hechtingsproblematiek
 • Jongeren uit Jeugdhulpverlening
 • Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.  

     

Beschermd wonen in een appartement in Velddriel

Voor jongeren vanaf 18 tot en met 25 jaar oud, met een beschermd wonen indicatie, kan Quovadis Zorggroep een zelfstandige woonplek beschermd wonen aanbieden. Dit zijn zelfstandige appartementen in Velddriel waar jongeren met minimale zorg de laatste route volgen naar zelfstandigheid.

Quovadis Zorggroep onderscheidt zich, door bij de start intensief met de jongeren aan de slag te gaan. Op het moment dat een jongere goed is opgestart, dan houden we ons aan het gemiddelde zorgaanbod van 10 uur per week begeleiding (volgens indicatie). De jongeren krijgen een persoonlijk begeleider waarmee vaste contactmomenten zijn. We werken met een gastvrouw die ondersteuning biedt bij huishoudelijke taken. Bij dringende problemen is er altijd iemand van de begeleiding bereikbaar.

Tijdens de contactmomenten met de persoonlijk begeleider wordt er doelgericht gewerkt. Deze doelen zijn output gericht en zijn opgesteld om uiteindelijk zelfstandig zonder begeleiding door de jongeren uitgevoerd te kunnen worden. Deze fase staat ook in het teken van het zoeken van een geschikte woonplek. Dit is een vast doel die bij aanvang van de begeleiding direct wordt opgestart.


Contra-indicatie

-
Automutilatie
- Suïcidale gedachten
- Drugsgebruik
- Agressie
- Seksueel grensoverschrijdend gedrag


Ambulante begeleiding

Voor jongeren is het vaak spannend als het moment daar is dat ze echt zelfstandig gaan wonen. Quovadis biedt als nazorgtraject ambulante begeleiding. De begeleiders die de jongeren kennen vanuit het wonen bij Quovadis, komen wekelijks even langs zodat jongeren hun vragen kunnen stellen, hulp kunnen vragen of gewoon even kletsen over hoe het met hen gaat.

Doelgroepen

QuoVadis biedt naast zelfstandigheidstraining ook opvang voor kinderen en jongeren met een psychische beperking, zoals ADD, ADHD, autisme, hechtingsproblematiek. Kinderen en jongeren uit... 
Lees meer onze doelgroepen