Doelgroep

JONGEREN VANAF 14 JAAR

Onze doelgroepen

Quovadis Zorggroep kan woonzorg bieden aan:

  • Jongeren met een psychische beperking, zoals ADD, ADHD, autisme, hechtingsproblematiek

(As I en As II problematiek)

  • Jongeren uit de jeugdhulpverlening
  • Jongeren uit (pleeg)gezinnen
  • Jongeren uit instellingen
  • Jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen

Werken naar zelfstandigheid 

De eventuele volgende stap na het Voorhuis, of direct stap is ‘De Deel’ in Bruchem. Hierin wordt er binnen een 24 uur setting getraind om te werken richting zelfstandigheid.. Lees meer..