Onze doelgroepen

Gezinshuis QuoVadis kan opvang bieden aan:

  • Jongeren met een psychische beperking, zoals ADD, ADHD, autisme, hechtingsproblematiek

(As I en As II problematiek)

  • Jongeren uit de jeugdhulpverlening
  • Jongeren uit (pleeg)gezinnen
  • Jongeren uit instellingen
  • Jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen

Nieuwe aanmeldingen moeten aansluiten bij de huidige bewoners.

Zelfstandigheidstraining  

Zelfstandigheidstraining  ‘De Overkant' is een woning waar maximaal 4 jongeren kunnen wonen. In ‘de overkant’  wonen jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Daarnaast bieden wij ook zelfstandigheidstraining in Zaltbommel.
Lees meer over zelfstandigheidstraining 'De Overkant'...